Udførte Cykelby projekter 2014 -2015

Cykelforbindelse mellem Nim og Brædstrup

Der er etablerte en cykelforbindelse mellem Brædstrup og Nim via Åstruplund, som udgør den sidste etape for en sammenhængende cykelforbindelse mellem Horsens og Brædstrup.

Fra Søndergade i Brædstrup til Åvej ca. 500 meter NV for krydset Åvej/Horsensvej er der etableret enkeltrettet cykelsti i begge vejsider. Herfra forløber ruten via. mindre befærdede veje igennem Åstruplund og Nim til Horsensvej øst for Nim.

Ved krydsninger af større veje er der anlagt midterhelle, så det bliver mulig at passere vejen af to omgange. Derudover er der lavet andre tiltag som asfaltering af grussti/-vej, tilslutningsanlæg og ruteanvisning.
Anlægsarbejdet er udført i sommeren 2014.
Se oversigtskort her

 

Horsens , Claus Cortens Gade

Anlæg af 150 meter cykelsti på Claus Cortsens Gade mellem Bygholm Parkvej og den grønne cykel- og bevægelsessti på det gamle banespor, som forbinder Horsens Station med havnen.
Anlægsarbejdet er udført i sommeren 2014.
Se oversigtskort her

Hatting cykler

Kampagne i 2014 i Hatting med udlån af elcykler til 4 udvalgte virksomheder. Kampagnen formål var at få flere til at cykle til/fra arbejde, og virksomhedernes medarbejdere havde mulighed for gratis at låne en elcykel, f.eks til transport mellem bopæl og arbejde i en periode.

Efter kampagnes afslutning blev der blandt de deltagende udloddet en vinder af en af de indkøbte elcykler, vinderen blev Kirsten Sørensen fra Lantmännen Unibake.


Hatting, Kirkebakken

Her er anlagt delt sti i begge vejsider af Kirkebakken, fra Smedebakken til eksisterende fodgængerfelt beliggende 150 mester øst for Oensvej.
Der er endvidere anlagt en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Kirkebakken fra eksisterende fodgængerfelt til viadukt.
Der er anlagt 425 meter ny cykelsti.
Anlægsarbejdet er udført i foråret 2015.
Se oversigtskort her

Cyklistfaceliteter i Voervadsbro

Projektets formål er en sikring af de svage trafikanter. Der er etableret 250 meter delt sti i den sydlige vejside, en cykel-/kantbane i den nordlige side af Holmedal, samt en delt sti igennem krydset Holmedal/Ådalen/Gudenåvej.
I samme forbindelse er der etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger, for at sænke hastighedsniveauet igennem byen.
I krydset Holmedal/Ådalen/Gudenåvej etableres således enhævet flade, og på Holmedal og Gudenåvej etableres bump.
Anlægsarbejdet er udført i foråret 2015.
Se oversigtskort her

 

Østbirk, Storegade

Anlæg af 50 meter cykel-/gangsti langs med P-pladsen ved Østbirkhallen. Stiforbindelsen er med til at danne en mere sikker skolevej, og giver en sammenhæng i rute 31 – Bryrupbanestien. Anlægsarbejdet er udført i oktober 2015.
Se oversigtskort her

Horsens , Emil Møllers Gade

Her er anlagt 600 meter cykelsti på Emil Møllers Gade mellem Konsul Jensens Gade og Madevej. Der er gennemført en fartdæmpning på Emil Møllers Gade mellem Madevej og Vestergade på en strækning af 500 meter.
Projektet er udført i 2015/2016
Se oversigtskort her

 

Horsens, Frederik Bajers Gade

Her er anlagt cykelsti i begge vejsider, derudover er der etableret nyt gadelysanlæg.

Arbejdet er udført efteråret 2015

 

Etablering af cykelsti langs Thorsgårdsvej

På nordsiden af Thorsgårdsvej i Horsens, er etableret en dobbeltrettet cykelsti, stien er en forlængelse af eksisterende sti.

Arbejdet er udført efteråret 2015
Se oversigtskort her