Service

Cykelbarometer

Der er opsat cykelbarometer på 6 indfaldsveje i Horsens midtby. De er opstillet med to klare formål

  • Tælle de cyklister, der passerer cykelbarometret, således at Horsens Kommune har mulighed for, at følge udviklingen i cykeltrafikken i Horsens by
  • Sende et signal om, at cyklisterne og deres indsats for at mindske CO2 udslippet, holde luften ren, passe på deres helbred og højne folkesundheden tæller.

Cykelbarometerne består af 3 displays til visning af cykler i dag, dato/tid samt temperaturer. Derudover er der barometer visning af antal cykler i år.

De kan findes på: Allegade, Bygholm Parkvej, Sønderbrogade, Høegh Guldbergs Gade, Niels Gyldings Gade og Sundvej.

 

Cykelbarometer på Bygholm Parkvej

Pumpe

Få pumpet cyklen i midtbyen, i marts 2014 er opsat en pumpe 3 steder i Horsens. Luftpumperne er er placeret ved Andres Steenbergs Plads og på Søndergade og Torvet.

Pumpe på Søndergade