Udførte Cykelby projekter 2010 - 2014

Horsens Cykelby 2010- 2014

Horsens Kommune har gennem de sidste 4 år gjort en ekstraordinær indsats for cyklisterne i kommunen og derigennem skabt brandet ”HorsensCykelby”. Over den periode har kommunen investeret over 40 mio .kr.

I forbindelse med Cykelbyprojektet er der udover anlæg af cyklestier, også gennemført enkelte mere utraditionelle tiltag.

Opsætning af cykeltællere, cykelparkeringsfacilliteter og serviceøer hvor cyklisterne kan få pumpet cyklen.

Endvidere er der etableret grøn bølge for cyklister gennem 3 kryds på en af indfaldsvejene til Horsens, for at øge fremkommeligheden for cyklister.

Projekter i Horsens Cykelby 2010-2014

 • Sikre skoleveje i 4 bye, Brædstrup, Nim, Lund og Hatting
 • Cykelsti på strækningen Amaliegade-Sundvej i Horsens
 • Cykelsti Kattrup-Hovedgård
 • Gennemgang af 15 signalanlæg i Horsens og optimering og etablering af grøn bølge
 • Oplysningskampagne i Horsens, Brædstrup, Lund, Nim og Hatting,
  samt på virksomheder, skoler mv.
 • Cykelrute mellem Gedved og Horsens via Egebjerg
 • Cykelsti mellem Østerhåb og Horsens
 • Grøn cykel- og bevægelsessti i banetracé i Horsens
 • Cykeltællere, skiltning og serviceøer for cyklister i Horsens
 • Cykelparkeringsplan og ny cykelparkering i Horsens
 • Kampagner information og markedsføring, herunder website for Horsens Cykelby
 • Cykelbane/-sti på Bygaden i Stensballe
 • Cykelsti af Emil Møllers Gade samt hastighedsdæmpning
 • Togpendlere på cykel, cykelsti på Claus Cortsens Gade
 • Cykelpendling Hatting - Horsens, cykelsti på Kirkebakken
 • Elcykelkampagne på virksomheder og institutioner i Hatting