Cykelby Horsens projektet

Om Cykelby Horsens

Horsens kommune har fået støtte fra statens cykelpulje til Cykelby Horsens samt en række cykelfremmende projekter.

Horsens vil være en mere cyklistvenlig kommune, derfor lancerede Horsens Kommune i 2011 cykelby-kampagnen – ”Vi gør det!”. Kampagnen var startskuddet til de mange praktiske tiltag, som kommunen løbende iværksætter for at fremme cyklisme. Horsens Kommune har igennem flere år arbejdet med cykelfremmende tiltag i kommunens by- og landområder.

Fokuspunkterne for indsatser har bl.a. været: sikre skoleveje, nye cykelruter og cykelfaciliteter i Horsens midtby, nye cykelruter der forbinder kommunens oplandsbyer med Horsens, rekreative cykelruter samt forskellige andre tiltag for at fremme cyklismen. Nu lancerer Horsens kommune også denne hjemmeside for at fremme cyklismen i kommunen.

Formål

Formålet med Cykelby Horsens er fortsat at styrke cyklismen i Horsens Kommune og at øge antallet af cyklister, både i forhold til brugen af cyklen til daglige gøremål, men også i forhold til at fremme den rekreative cyklisme.

Cykling giver motion, som bidrager til et bedre helbred, et større fysisk og psykisk velvære. Alle elementer der også er til gavn i et samfundsøkonomisk perspektiv. Samtidigt er cykling en miljøvenlig transportform, der kræver mindre plads i byrummet, hvorved trængselsproblemer i især Horsens bymidte kan mindskes.

Cykelby Horsens vil medvirke til at skabe øget fremkommelighed, tryghed og sikkerhed for cyklister i Horsens kommune.