Cykling og Detailhandel 2015

CYKLISTERNES BETYDNING FOR BYERNES HANDELSLIV

7 kommuner fra Jylland og Fyn har sammen med konsulentfirmaet COWI gennemført en stor undersøgelse, der sætter fokus på cyklisternes betydning for handelslivet i provinsbyerne. Horsens Kommune er en af de syv kommuner.

Resultatet af undersøgelsen

Undersøgelse viser, at cyklister og gående bidrager med halvdelen af omsætningen i de store byers midte og ca. en fjerdedel i de små og mellemstore byer. Cyklen er det foretrukne transportvalg i bycentrene, og cyklister besøger flere butikker pr. tur end bilister.Forholdet mellem cykling og handelsliv er tidligere undersøgt i København, men indtil nu ikke for provinsen. COWI har foretaget undersøgelsen i samarbejde med kommunerne, og resultaterne er netop offentliggjort.Cyklen er det foretrukne transportvalg i centrum af de store byer, og cyklende og gående bidrager aktivt til et spændende byliv, fordi de bevæger sig rundt i et lavere tempo og med en større nærhed til de øvrige brugere af byen. Med denne undersøgelse er det nu også påvist, at de bidrager væsentligt til handelslivet ved at lægge penge i butikker, restaurationer og andre byfunktioner.

Behov for en generel indsats

Hele 89 % af deltagerne i undersøgelsen har mindre end 2 km til nærmeste dagligvarebutik. Og det er interessant, at lang afstand er den vigtigste begrundelse for ikke at cykle. Samtidig viser undersøgelsen nemlig, at kun 11 % af alle adspurgte og 21 % af dem, der bruger bil til indkøb, har mere end 2 km til nærmeste indkøb. Alligevel valgte hver tredje på den seneste tur at tage bilen. Det kalder på en mere generel indsats, så bilisterne ser det som en god mulighed at tage cyklen på de korte ture. Det gør det også nemmere at parkere centralt.

Se resultatet af undersøgelsen her

Se faktaark til undersøgelen her

Bag om undersøgelsen

  • Aarhus Kommune har modtaget støtte fra Vejdirektoratet til at gennemføre en analyse af sammenhængen mellem transportmidler og detailhandel. COWI har gennemført analysen for Aarhus Kommune.
  • De deltagende kommuner er Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding, Randers, Horsens og Ikast-Brande.
  • Undersøgelsen omfatter et bredt spektrum af by- og områdetyper. I alt er 20 forskellige lokaliteter undersøgt, som dækker bl.a. bymidter og storcentre med regional betydning.
  • Der er i april 2015 gennemført interviews i 20 forskellige byer og byområder med omkring 2.200 personer. Desuden er der via en spørgeskemaundersøgelse indhentet omtrent 1.700 svar om ca. 2.800 indkøbsture.
  • Gennem undersøgelserne er der spurgt om centrale emner som transportvaner, årsager til valg af transportmiddel, indkøbets beløbsmæssige størrelse, faciliteter med betydning for valget af cyklen og en række andre forhold.