Trafikpolitik på skolerne

Trafikpolitik på skolerne

Rigtig mange skoler, skoleelever og forældre oplever problemer med trafiksikkerhed og utryghed ved skolerne.

En trafikpolitik hjælper med at fokusere på problemerog ikke mindst løsningerne.

Horsens Cykelby og Det Lokale Færdselssikkerheds Råd opfordrer alle skoler i Horsens Kommune til af lave en trafikpolitik.

Hvordan kommer man igang

Der er mange måder at komme i gang på. Det vigtigste er, at en person eller en gruppe tager initiativet. Det kan være fra kommunen, skolebestyrelsen, skolens ledelse, lærere, færdselskontaktlærerne, elevrådet eller forældre

Trafikpolitikken bør udarbejdes i fællesskab med skolebestyrelsen.

Rådet for Sikker Trafik

Har udarbejdet et materiale, som kan benyttes som inspiration til processen.
Materialet samt eksempler på trafikpolitikker kan findes på sikkertrafik.dk