Børn på cykel

Ingen børn lærer at færdes i trafikken på bagsædet i en bil !

For børnene har det stor betydning, at de allerede fra en tidlig alder lærer at færdes i trafikken. At lære de skrevne og uskrevne færdselsregler således at også de har friheden til at kunne færdes frit og på egen hånd – at være selvhjulpen i trafikken.

Forældrene aflastes samtidig ved at børnene ikke skal følges eller transporteres til alle deres gøremål, skole, kammerater, fritidsinteresser osv.

Er du nervøs ved at sende poden ud i trafikken?

Den mest sikre vej behøver ikke at være den korteste, men en lille omvej tager ikke lang tid på cykel. Hvis barnet lærer at cykle, vil cykling hurtigt blive en naturlig del af hverdagen og barnet kan klare sig selv rundt til skole, venner og fritidsaktiviteter.

At færdes i trafikken kræver undervisning og træning. Horsens Cykelby opfordrer forældre til at træne færdselssikkerhed med deres børn, se mere under fanen Trafiksikkerhed.