Udførte Cykelby projekter 2016 - 2017

Cykelstier på Spedalsø

På Spedalsø, på hele strækningen mellem Sønderbrogade og Høgh Guldbergs Gade.

Arbejdet omfatter etablering af cykelsti i begge sider af vejen, krydsningsheller og parkerings mulighed med beplantning af træer.

Arbejdet er udført i perioden primo juni til udgangen af 2016.

Nordrevej, Cykelgangsti

Fra Højvangsalle og frem til 100 m øst for Skovbrynet til ny udstykning Præstegårdshaven.

Der er udført kombineret cykel/gangsti i begge sider af vejen.
Derudover er der etableret nyt gadelysanlæg på samme strækning.

Arbejdet er udført i perioden oktober 2016 til medio maj 2017

Omfartsvej syd om Horsens, nye stier

Her er der anlagt ca 1,9 km dobbeltrettte cykelsti og ridesti i eget tracé på nordsiden af omfartsvejen, samt 2 sti-tuneller til krydsning af omfartsvej og Bjerrevej.
Derudover er der ved Ørnstrupvej (ved omfartsvejen) udlagt ca. 350 m cykelsti i eget tracé.


Stier og vej er åbnet i sommeferien 2017