Cykelparkering

Cykelparkering

Placering af cykelparkering

En vigtig faktor for at øge andelen af cykeltrafik er at sikre, at der er tilstrækkelig muligheder for cykelparkering. Dette betyder både, at der er stativer nok, samt at disse er udformet korrekt og placeret på de rigtige steder.


Hvad enten man er cyklist eller bilist, ønsker de fleste at parkere hvor det er mest bekvemmeligt for deres videre færden. Dette vil oftest være så tæt på deres mål som muligt. Da cyklister, i modsætning til bilister, ikke i så høj grad er bundet af at skulle finde en decideret parkeringsplads, resulterer det ofte i, at cyklisterne parkerer deres cykler langs husfacader eller henstiller dem på pladser og torve, såfremt der ikke er en parkeringsplads i umiddelbar nærhed.

Foto øverst fra Horsens Banegård hvor der i 2013 blev etableret 650 nye cykelparkeringspladser

Søndergade i Horsens

Fremtidig cykelpakering

Horsens kommune  har lavet Cykelparkeringsplan 2014, denne vil indgå som et centralt element i planlægningen og udformningen af den fremtidige cykelparkering i Horsens midtby.


En hensigtsmæssig udformning og placering af cykelparkeringsfaciliteter har ikke kun til formål at forbedre forholdene for cyklisterne, men er også medvirkende til at forskønne byrummet i kraft af, at omfanget af henstillede cykler reduceres.

Se Cykelparkeringsplanen 2014 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside Ved hjælp af cookies registrerer vi information om, hvordan du bruger vores hjemmeside.

Vi bruger informationen til at give os et overblik over, hvordan vores brugere benytter hjemmesiden, så vi løbende kan forbedre den.

Læs mere om vores cookiepolitik, ved at trykke på dette ikon i højre hjørne.

SELVBETJENING

> Flytteanmeldelse
> Pas

PLANOVERSIGT

> Kommuneplaner
> Lokalplan
> Sektorplan

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer